Udlejning

Der er året igennem gode muligheder for at leje en ferieuge på Højengran Time Share.

Foreningens uger lejes gerne ud, og der er også gode muligheder for at leje en af vore privatejede uger.

Under denne tekst findes en oversigt over udlejningspriser med tilhørende praktiske oplysninger om lejligheder, udstyr og prisperioder.

Desuden findes liste over ledige lejligheder i 2020.

Udlejepriser 2020
Udlejningsliste 2020
Udlejepriser 2021