Udlejning

Der er året igennem gode muligheder for at leje en ferieuge på Højengran Time Share.

Foreningens uger lejes gerne ud, og der er også gode muligheder for at leje en af vore privatejede uger.

Under denne tekst findes en oversigt over udlejningspriser med tilhørende praktiske oplysninger om lejligheder, udstyr og prisperioder.

En samlet oversigt over ledige lejligheder kan ses i vores kalender for 2021.
Udlejekalenderen er opdelt i 2, idet der er en kalender for 1. halvår og en for 2. halvår.

Udlejepriser 2021
Udlejekalender for 1. halvår 2021
Udlejekalender for 2. halvår 2021
Udlejepriser 2022