Nyt

Generalforsamlingen 3. maj 2018
Referatet kan læses i PDF filen nederst på siden.
23.05.

Nye vedtægter
Generalforsamlingen har i Horsens den 3. maj enstemmigt og med 75 stemmer vedtaget de 4 ændringsforslag i § 10 og 12.
De nye vedtægter kan i hel udgave ses på hjemmesiden under ”Forening”.
Bestyrelsen takker for opbakningen.
Referat fra generalforsamlingen ventes klar om små 14 dage.
04.05.

Generalforsamlingen 2018 – referat
Så er referatet fra generalforsamlingen i 2018 forsynet med de nødvendige underskrifter.
Referatet kan nu læses i pdf-filen nederst på siden.
God sommer til jer alle.
25.04.

Administrator har ferie
Finn har ferie i perioden 28. april – 11. maj 2018  (begge dage inkl.).
Kontoret er åbent som sædvanlig med Michael eller Kristina som afløsere – formanden ordner i perioden alt vedrørende køb, salg og udleje.
24.04.

Ny generalforsamling i Horsens
De 4 forslag til ændringer i vedtægterne opnåede alle 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede andele, men som ventet ikke 2/3 af samtlige stemmeberettigede andele.
Det er derfor aktuelt at afholde den varslede nye generalforsamling torsdag den 3. maj 2018 kl. 16:30 i Galleri Brænderigården, Søndergade 41 E, 8700 Horsens.
Generalforsamling ventes at blive meget kort, og der vil være øl/vand til de fremmødte.
Som altid vil det være muligt at udnytte sin stemmeret ved at afgive fuldmagt (brug modulet ”Fuldmagt” på hjemmesiden).
Bestyrelsen modtager meget gerne fuldmagter og anbefaler, at de 4 forslag til ændringer i vedtægterne alle gennemføres.
12.04.

Referat GF 3. maj 2018.

Referat – GF 2018

GF-2018 (Indkaldelse, beretning, økonomi)

Årsrapport 2017