Nyt

Administrator har ferie
Finn har ferie i perioden 21. august – 11. september 2021 (begge dage inkl.).
Kontoret er åbent som sædvanlig i åbningstiden med Michael og Kristina som afløsere – formanden ordner køb, salg og udleje i perioden.
17.08.

Generalforsamlingen i 2022
Bestyrelsen har fastsat dato og sted for næste års generalforsamling.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 11. juni 2022.
Stedet er for 25. gang Hotel Munkebjerg i Vejle.
17.08.

Generalforsamlingen 2021
blev onsdag den 30. juni gennemført i god ro og orden.
Referatet er nu færdigskrevet, og det kan læses i filen nedenfor, og her finder du også den underskrevne årsrapport 2020.
10.07.

Lidt om Gl. Skagen 2021
Så er den populære publikation klar til læsning.
I år har Højengran bidraget med 2 sider – en annonce og et redaktionelt bidrag.
Kik ind på ”Skagen – Oplevelser” – god fornøjelse …
09.04.

Nyhedsbrev marts 2021
Et nyhedsbrev er klar til læsning.
Rigtig god fornøjelse.
10.03.

Skagen Turistguide 2021
Så er den nye og populære turistguide klar til læsning.
Efter en pause er Højengran Time Share igen med på annoncørholdet, og du kan her på hjemmesiden se den flotte guide på ”Skagen – Oplevelser”.
22.02.

Periodekalender
En ny kalender for Højengran er nu tilgængelig , og den er lavet frem til og med 2030.
Læg nu mærke til ankomstdatoerne, og vi kan ikke tydeligt nok gøre opmærksom på, at timeshareugerne i år og næste år følger den ”rigtige” kalender.
Til skræk og advarsel: Vi har i februar været vidne til, at en ejer med fuldlastet bil kom 1 uge for sent til egen lejlighed – det er ikke sjovt!
18.02.

Referat generalforsamling 2021
Indkaldelse/beretning – Generalforsamling 2021
Årsrapport 2020

Nyhedsbrev marts 2021