Køb og salg

Der er gode muligheder for at erhverve en ferieuge på Højengran Time Share.

Du / I køber en brugsret til en ganske bestemt lejlighed i den samme uge (se kalender for Højengran).
Brugsretten hos os udløber i 2084.

Når brugsretten er erhvervet, er den eneste forpligtelse, at betale det årlige kontingent, som hvert år fastsættes på foreningens generalforsamling.
Årskontingentet er i 2021 fastsat til uændret 2.800 kr. pr. uge inkl. moms.

Der er ingen yderligere omkostninger i forbindelse med opholdet.

Vi opererer med 2 salgslister – disse lister er altid opdaterede her på netsiden, hvor de ligger som pdf-filer.

Salgslisten er en oversigt over foreningens usolgte uger.
Ved køb handles der direkte med foreningen.

Gensalgslisten er en oversigt over ferieuger, der ejes af private.
Ved køb handles der direkte med den private ejer.

Når en handel er afsluttet, udsteder foreningen et ejercertifikat til den nye ejer.
Servicekontoret på Højengran giver gerne rådgivning og kan kontaktes i den forbindelse.

Salgslisten

Gensalgslisten

Højengran Time Share – flyer 2021

Købsaftalepapir, når det er HTS, der står som sælger