Nyt

Nyhedsbrev oktober 2017
Så er nyhedsbrevet klar til læsning – god fornøjelse rundt omkring!
22.10.

Gratis Wi-Fi
Som en ekstra service er der med virkning fra lørdag den 3. juni gratis Wi-Fi i de 15 timesharelejligheder på Højengran.
Du kan se hvordan i informationsmappen i lejligheden.
Rigtig god fornøjelse til ejere, lejere og gæster.
02.06.

Generalforsamlingen 2017 – referat
Så er referatet fra generalforsamlingen i 2017 forsynet med de nødvendige underskrifter.
Referatet kan nu læses i pdf-filen nederst på siden.
God sommer til jer alle.
19.05.

Generalforsamling 2017
Mandag den 20. marts 2017 blev materialet til GF-2017 pakket i Horsens, og i dag afleveres knap 500 breve til PostNord i Skagen/Frederikshavn. Kuverten indeholder et 12-siders hæfte med dagsorden, praktiske oplysninger, beretning med regnskabssider og budgettal. Desuden følger det lille regnskabshæfte samt en reklameside fra DialanExchange.
Du kan allerede fra i dag læse beretningen i pdf-filen nederst på denne side.
21.03.

Nyhedsbrev februar 2017
Årets første nyhedsbrev er klar til læsning.
19.02.

Beskrivelser af lejligheder
Som en ny service er der nu lavet udførlige beskrivelser af de enkelte lejligheder.
Du kan se disse sammen med billeder på fanebladet ”Lejligheder”.
14.01.

Referat – GF 2017

Beretning – GF 2017

Nyhedsbrev februar 2017

Nyhedsbrev oktober 2017