Nyt

Nyhedsbrev februar 2017
Årets første nyhedsbrev er klar til læsning.
19.02.

Beskrivelser af lejligheder
Som en ny service er der nu lavet udførlige beskrivelser af de enkelte lejligheder.
Du kan se disse sammen med billeder på fanebladet ”Lejligheder”.
14.01.

Nyhedsbrev december 2016
Brevet er klar til læsning – god fornøjelse derude!
08.12.

Nyhedsbrev december 2016
Brevet med de seneste nyheder bliver nogle få uger forsinket, men kommer på netsiden inden nytår.
26.11.

Nyhedsbrev september 2016
Et nyhedsbrev er klar til læsning –  god fornøjelse!
13.09.

Generalforsamling 2016 – Referat
Et meget fyldigt referat fra årets rekordstore generalforsamling er nu færdigt og klar til læsning i pdf-filen nederst på siden.
Underskrifterne på side 8 vil være klar i løbet af få dage, og dette blad vil ligeledes kunne ses på denne side, så snart underskrifterne er i hus.
God sommer til alle medlemmer
04.06.

Generalforsamling 2016
Mandag den 25. april blev materialet til GF-2016 pakket, og i dag afleveres 497 breve til PostDanmark i Skagen/Frederikshavn.
Brevene sendes som B-post, men beretningen kan allerede læses i pdf-filen nederst på siden.
26.04.

Nyhedsbrev februar 2017
Nyhedsbrev december 2016
Nyhedsbrev september 2016

Beretning – GF 2016
Referat – GF 2016
Underskriftsblad GF 2016 – referat side 8